• bildslide14
 • schematerapi
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform, utvecklad ur Becks KBT, vilken har influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Scheman/grundantaganden är ett teoretiskt begrepp som handlar om hur våra grundläggande känslomässiga behov blivit tillgodosedda eller frustrerade och skapat ohjälpsamma scheman. Våra beteenden i olika situationer påverkas ofta av hur vi uppfattar oss själva och omvärlden i samverkan med våra samlade erfarenheter av hur vi bäst hanterat liknande situationer.

Fastnar Du i destruktiva förhållanden, är Du konstant svartsjuk, ständigt rädd för att bli avvisad eller övergiven, har svårt att kontrollera känslor och impulser, faller Du in i gamla mönster som Du har svårt att bryta, för höga krav på Dig själv eller är Du självanklagande?

Läs mer på cbti.se

bokatid-psykolog

kbtfocus-logo