• bildslide14
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Om mig

Jag heter Ann-Sofi Lannborn Wendel och har varit verksam som Leg. psykolog sedan 1997 och som leg. Psykoterapeut 2008 med auktorisation i KBT. 2014 var jag färdig utbildad handledare och lärare i KBT.

Som psykolog har jag varit anställd på en slutenvårdsavdelning i Varberg, inom Statens Institutionsstyrelse (SIS), Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka, verksam i Kungsbacka psykolog och psykoterapimotagning, samt varit handledare inom statlig, kommunal och privat verksamhet. Jag har under ett antal år arbetet helt i egen regi i vackra lokaler i gamla sparbankshuset vid torget, och på grund av ombyggnation i kvarteret, nu flyttat till Västergatan 16.

Jag ser fram emot ett fortsatt samarbetet med KBA hälsovård och övriga terapeuter och professionella som nyttjar mottagningens rum,  med olika aktörer inom hälsa, sjukvård, vård, skola och privata aktörer.

bokatid-psykolog

kbtfocus-logo